Jak nám pomoci?

INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z. ú. si klade za úkol pomoci osobám s poruchou autistického spektra a všem, kteří o ně pečují. Pro svůj úspěšný chod získává naše organizace finanční podporu zejména ze zdrojů Kraje Vysočina, MPSV, MMJ od firem a individuálních dárců.

Máte-li zájem podpořit naši činnost, můžete nám pomoci jako:

  • dobrovolníci,kteří jsou ochotni se ve volném čase věnovat konkrétnímu uživateli při různých činnostech;
  • příznivci,kteří se s námi podělí o své zkušenosti, projeví zájem o naše výrobky a služby nebo sdělí kontakty na zaměstnavatele ochotné poskytnout pracovní příležitosti občanům se zdravotním postižením;
  • podporovatelé,kteří poskytují pravidelný měsíční příspěvek (i menší) na činnost Integračního centra Sasov;
  • dárci,kteří mohou poskytnout peněžité i nepeněžité dary (služby, kancelářské potřeby či různé slevy apod.).

V případě, že nám chcete pomoci finanční částkou, kontaktujte prosím přímo ředitelku zařízení JUDr. Dagmar Zápotočnou, MBA na tel.: 567 570 517 nebo 724 054 593.

Účet u Oberbank AG číslo:
č. ú. 2271106092/8040