Dětská skupina Šípeček

C:\fakepath\000267 000759

Integrační centrum Sasov se zapojilo do projektu dotovaného Evropskou unií "Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace mimo Prahu".

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0015432

Program podpory: Operační program zaměstnanost

Poskytovatel podpory: Evropský sociální fond

Doba trvání projektu: 1.11. 2019 - 30. 6. 2022

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost rodičů s dětmi.

Účelem projektu je rozšíření služeb Integračního centra Sasov a vytvoření příhodného prostředí pro zaměstnání rodičů předškolních dětí. Pro rodiny dětí s autismem je péče extrémně náročná. Jsou nuceni podřizovat svůj veškerý čas jejich potřebám. Nedostatečná možnost navštěvovat běžné mateřské školy či mateřská centra jim značně ztrpčuje život a ubírá možnost kvalitního zaměstnání mnohdy obou rodičů. Primárním cílem je tedy zařazení autistického dítěte mezi své vrstevníky v běžném prostředí. V případě, že je péče o děti s PAS nedostatečná, může docházet k narůstání negativních projevů chování, které jsou těžko zvladatelné.

Založením dětské skupiny se zlepší podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi a rozšíří se tak péče o děti předškolního věku v Kraji Vysočina.

Projekt je součástí Operačního programu zaměstnanost (OPZ), který je jedním z operačních programů Evropského sociálního fondu (ESF). Operační program zaměstnanost podporuje především zaměstnanost, rovné příležitosti pro muže a ženy, další vzdělávání, sociální začleňování, boj s chudobou a podporu mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné zprávy.

Kontakt:

E-mail: ds.sipecek@icsasov.cz

Telefon: 728 355 571

Soubory ke stažení:

 • C:\fakepath\117546446 2733643553572739 3486289003962495783 n
 • C:\fakepath\IMG 20200127 103721  kopie
 • C:\fakepath\IMG 20200127 111249
 • C:\fakepath\IMG 20200130 102847  kopie
 • C:\fakepath\IMG 20200203 085607  kopie
 • C:\fakepath\IMG 20200212 103303
 • C:\fakepath\IMG 20200306 102641  kopie
 • C:\fakepath\IMG 20200513 090718
 • C:\fakepath\IMG 20200522 095221  kopie
 • C:\fakepath\IMG 20200522 101434  kopie
 • C:\fakepath\IMG 20200528 094338
 • C:\fakepath\IMG 20200528 103252
 • C:\fakepath\IMG 20200601 113053  kopie
 • C:\fakepath\IMG 20200601 130543  kopie
 • C:\fakepath\IMG 20200721 102627  kopie
 • C:\fakepath\IMG 20200722 093741
 • C:\fakepath\IMG 20200722 101943
 • C:\fakepath\IMG 20200722 111521
 • C:\fakepath\IMG 20200729 090643
 • C:\fakepath\IMG 20200729 092030
 • C:\fakepath\IMG 20200729 092045
 • C:\fakepath\IMG 20200731 094925
 • C:\fakepath\DS Šípeček