Dětská skupina Šípeček

C:\fakepath\28.1. DSŠ  web s partnery

Integrační centrum Sasov se zapojilo do projektu dotovaného Evropskou unií "Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace mimo Prahu".

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0015432

Program podpory: Operační program zaměstnanost

Poskytovatel podpory: Evropský sociální fond

Doba trvání projektu: 1.11. 2019 - 30. 6. 2022

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost rodičů s dětmi.

Účelem projektu je rozšíření služeb Integračního centra Sasov a vytvoření příhodného prostředí pro zaměstnání rodičů předškolních dětí. Pro rodiny dětí s autismem je péče extrémně náročná. Jsou nuceni podřizovat svůj veškerý čas jejich potřebám. Nedostatečná možnost navštěvovat běžné mateřské školy či mateřská centra jim značně ztrpčuje život a ubírá možnost kvalitního zaměstnání mnohdy obou rodičů. Primárním cílem je tedy zařazení autistického dítěte mezi své vrstevníky v běžném prostředí. V případě, že je péče o děti s PAS nedostatečná může docházet k narůstání negativních projevů chování, které jsou těžko zvladatelné.

Založením dětské skupiny se zlepší podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi a rozšíří se tak péče o děti předškolního věku v Kraji Vysočina.

Projekt je součástí Operačního programu zaměstnanost (OPZ), který je jedním z operačních programů Evropského sociálního fondu (ESF). Operační program zaměstnanost podporuje především zaměstnanost, rovné příležitosti pro muže a ženy, další vzdělávání, sociální začleňování, boj s chudobou a podporu mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné zprávy.

Kontakt:

E - mail: ds.sipecek@gmail.com

Telefon: +420 728 355 571

Soubory ke stažení:

 • Plán výchovy a péče DSŠ

  Velikost souboru: 207,87 kB

  stáhnout soubor Plán výchovy a péče DSŠ
 • Vnitřní pravidla DSŠ

  Velikost souboru: 264,23 kB

  stáhnout soubor Vnitřní pravidla DSŠ
 • Koronavirus - Informace pro občany

  V souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru Ministerstvo zdravotnictví systematicky monitoruje situaci a je v úzkém spojení jak s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), tak i s experty zeSvětové zdravotnické organizace (WHO). Ministerstvo zdravotnictví dále připravilo pro občany souhrnné informace, které budou průběžně aktualizovány

  Velikost souboru: 666,14 kB

  stáhnout soubor Koronavirus - Informace pro občany