Denní stacionář (DS)

Denní stacionář je ambulantní sociální služba poskytovaná v pracovní dny od 7:30 do 16:30 hodin.

Pro koho je služba určena?

 • pro osoby s poruchou autistického spektra (dále též „PAS“), případně kombinovaným postižením nebo pro osoby, u kterých je vhodné uplatňovat metodiku pro PAS, a to zejména z Kraje Vysočina, ve věku od 3 do 40 let.

Co je pro nás klíčové?

 • individuální přístup ke každému jedinci;
 • vedení uživatelů k co největší míře samostatnosti;
 • podpora v aktivním vyplňování volného času uživatelů;
 • integrace uživatelů do běžné populace vrstevníků;
 • udržování a rozvoj schopností a dovedností uživatelů.

Cílem denního stacionáře je spokojený uživatel, který je schopen kvalitně a samostatně (nebo s co nejmenší mírou podpory) uspokojovat své osobní potřeby a zájmy v rámci běžné společnosti.

Jak často k nám můžete docházet?

 • dle domluvy – snažíme se vyhovět individuální potřebám (např. na 1 hodinu 1x za 14 dní, na 1 hodinu týdně, 3x týdně na 2 hodiny, každý den od 8:00 do 14:00 aj.).

Jaká je kapacita služby?

 • v jeden okamžik jsme schopni zajistit 3 uživatele, to proto, že se každému věnujeme individuálně.

Jak o službu požádat?

 • telefonicky;
 • e-mailem;
 • kontaktním formulářem/přihláškou na webu v záložce „kontakty“.

Následně je sjednána osobní schůzka, kde se domluví všechny podrobnosti.

Kdy službu nemůžeme poskytnout?

 • když zdravotní stav zájemce/žadatele vyžaduje zdravotnickou péči;
 • když neposkytujeme službu, o kterou osoba žádá;
 • když nemáme volnou kapacitu.

Jaká je cena služby?

 • cena je stanovena ve smlouvě o poskytnutí sociální služby;
 • výše částek se mohou měnit podle zákonných norem či měnících se výší nákladů v souladu s metodikou Kraje Vysočina pro příslušné financované období.

Soubory ke stažení:

 • Podpořil Kraj Vysočina a města Jihlava a Pelhřimov
 • soutěž v plavání s hokejisty
 • pěstování zeleniny
 • předčítání kravám
 • výtvarná dílna – malování emocí
 • výuka zeměpisu
 • výpomoc v Městské knihovně Jihlava - zařazování knih
 • cvičení
 • nácvik zavazování tkaniček
 • výroba košíků z pedigu