Integrační centrum Sasov

Integrační centrum Sasov se nachází nedaleko centra krajského města Jihlavy, na adrese Sasov 15, 586 01 Jihlava.

Integrační centrum Sasov je provozováno v moderně zrekonstruované budově, která splňuje požadavky kladené na objekty provozující sociální služby jako je bezbariérovost, možnost soukromí, vhodné světelné a tepelné podmínky, dostatek  rehabilitačních, vzdělávacích a pracovních pomůcek. Umístění umožňuje kontakt s přírodou a zázemím sousedící biofarmy.  Uživatelé zde mohou využívat šatny, jídelnu, tělocvičnu, snoezelen, rehabilitační vanu, dílny (keramická, výtvarná, košíkářská, montážní, zemědělská) počítačovou učebnu, cvičnou kuchyni, sociální zařízení, sprchy,  přilehlé pozemky a provozy biofarmy. Ve službách je podporována pěší chůze přírodním terénem a cestování MHD nejlépe samostatně nebo s trasérem.

Pro terénní formu služeb využíváme zázemí běžných pracovních provozů, kde klienti i pracovníci jsou vybaveni pracovními oděvy, ochrannými nástroji a spec. pomůckami, mobilními telefony, notebooky apod. V rámci Jihlavy a okolí se přepravujeme běžnou MHD, pro potřebu dojezdu do vzdáleného nebo odlehlého místa činností v rámci Kraje Vysočina máme k dispozici osobní motorová vozidla (vlastní nebo případně vypůjčené).