Nacházíte se:

Poděkování

Poděkování

Vážení rodiče a další příznivci ICS,

dovolte mi poděkovat za milou zpětnou vazbu, kterou od vás opakovaně dostáváme.

Ať už se jedná o Vaši spokojenost s intervencemi ve službách,  které celoročně poskytujeme autistickým dětem nebo oceňujete psychorekondiční tábor, kde si děti  užívají nová poznání o sobě a svých možnostech …

Moc si Vašeho uznání vážíme. V této souvislosti bych Vás ráda požádala, zda byste svoji pozitivní zkušenost sdíleli i s ostatními a to prostřednictvím komentáře na sociálních sítích - Facebooku https://www.facebook.com/ICSASOV/, Instagramu https://www.instagram.com/icsasov/, zde na naší webové stránce nebo do e-mailu poradna@icsasov.cz

Psaná forma nám dává možnost se k těmto milým příspěvkům vracet.

Děkujeme a za celý tým ICS Vám přejeme pěkný zbytek léta

S pozdravem

Mgr. Hana Žilincová

vedoucí odborného sociálního poradenství