Doporučená literatura

Doporučujeme následující odbornou literaturu a další informační média, která je možné si u nás zdarma zapůjčit.

Název

Autor

Rok vydání

Typ

300 her pro děti s autismem

Griffin, Simone

2010

Kniha

Adresář organizací působících v sociální oblasti ve městě Brně

Galko, Monika

2009

Kniha

Agrese a agresivita v předškolním a mladším školním věku

Svoboda, Jan

2014

Kniha

Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem

Čadilová, Věra

2007

Kniha

Akademický slovník cizích slov

Petráčková, Věra a kol.

1998

Kniha

Aplikovaná behaviorální analýza

Autistik

2004

Kniha

Aspergerův syndrom

Attwood, Tony

2005

Kniha

Aspergerův syndrom: mimořádní lidé – mimořádné výkony

James, Ioan

2008

Kniha

Autimus a lidská práva

Jelínková, Miroslava

Kniha

Autismus – Aspergerův syndrom

Mikoláš, Přemysl

2014

Kniha

Autismus – zdravotní a výchovné aspekty

Gillberg, Christopher

1998

Kniha

Autismus 2005

Jelínková, Miroslava

2007

Kniha

Autismus a hra

Beyer, Jannik

2006

Kniha

Autismus I.

Jelínková, Miroslava

1999

Kniha

Autismus II.

Jelínková, Miroslava

2000

Kniha

Autismus III.

Jelínková, Miroslava

2000

Kniha

Autismus IV.

Jelínková, Miroslava

2001

Kniha

Autismus u dospívajících a dospělých

Howlin, Patricia

2005

Kniha

Autismus V.

Jelínková, Miroslava

2001

Kniha

Autismus VI.

Jelínková, Miroslava

2002

Kniha

Autismus VII.

Krejčířová, Dana

2003

Kniha

Autismus VIII.

Jelínková, Miroslava

2004

Kniha

Autistické chování

Schopler, Eric

1997

Kniha

Autizmus – časopis o autizme 01/2005

Autistické centrum Andreas n.o.

2005

Kniha

Bludný kořen 2 – Možnosti a formy výchovně vzdělávací péče o děti s autismem

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

2005

DVD

Bílý kruh bezpečí: obětem kriminality

Vitoušová, Petra

2006

Kniha

Celoživotní vzdělávání (tvořivé dílny pro občany s autismem)

Autistik

2009

Kniha

Cikáni a etnicita

Jakoubek, Marek

2008

Kniha

Clil ve výuce

Kniha

Co byste měli vědět o integraci a nevíte, koho se zeptat

RYTMUS

2004

CD

Co pro Vás může udělat evropský veřejný ochránce práv?

Evropská společenství

2008

Kniha

Česká psychopedie – Speciální pedagogika osob s mentálním postižením

Černá, Marie

2008

Kniha

Čtení, psaní, malování 2

Švancarová, Daniela

2008

Kniha

Čtení, psaní, malování 3

Švancarová, Daniela

2011

Kniha

Determinanty inkluze osob se zdravotním postižením

Finková, Dita

2014

Kniha

Děti a mládež v obtížných životních situacích

Jedlička, Richard a kol.

2004

Kniha

Dětská a adolescentní psychiatrie

hrdlička, Michal

2008

Kniha

Dětská kresba jako diagnostický nástroj

Cognet, Georges

2013

Kniha

Dětský autismus

Hrdlička, Michal

2004

Kniha

Dětský autismus

Hrdlička, Michal

2014

Kniha

Dětský autismus v kontextu rodinné resilience

Sládková, Soňa

2014

Kniha

Diagnostika a korekce chování u klientů s autismem

Kniha

Dobrá škola

Aisis

2012

DVD

Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích

Tošner, Jiří

2006

Kniha

Domácí tkaní

Kubák, Zdeněk

2004

Kniha

Edukačně hodnotící profil žáka s PAS (8-15 let)

Čadilová, Věra

2005

Kniha

Filozofie výchovy a metody výuky romského žáka

Balvín, Jaroslav

2008

Kniha

Fundraisingové aktivity

Polačková, Zuzana

2005

Kniha

Geriatrie pro praxi

Topinková, Eva

2010

Kniha

Hledáme klíč k právům

Coramovo centrum právní pomoci dětem

Kniha

Hodnocení pracovníků

Hroník, František

2006

Kniha

Hra a hračka v životě dítěte s autismem

Kniha

Hry a činnosti dítěte pro vývoj dítěte s postižením

Newman, Sarah

2004

Kniha

Hry a zábavné činnosti pro děti s autismem

Moor, Julia

2010

Kniha

Hry k rozvoji sociálních kompetencí žáků 1. stupně ZŠ

Lisá, Elena

2010

Kniha

Hry pro rozvoj emocí a komunikace

Zelinová, Milota

2011

Kniha

Hry pro rozvoj zdravé osobnosti

Šimanovský, Zdeněk

2014

Kniha

Hry pro zvládání agresivity a neklidu

Šimanovský, Zdeněk

2008

Kniha

Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení

Vítková, Marie a kol.

2011

Kniha

Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole

Vítková, Marie a kol.

2011

Kniha

Instruktážní kniha jednoduchých aktivit pro výuku autistických dětí

Bazeghi, Barbara

2007

Kniha

Integrace dětí s AS a vysokofunkčním autismem do vzdělávacího procesu

Pešek, Roman

2012

Kniha

Jak zefektivnit práci v týmu

Crkalová, Anna

2007

Kniha

Kapitoly z výchovného poradenství

Opekarová, Olga

2010

Kniha

Kapitoly ze somatopedie

Milichovský, Luboš

2010

Kniha

Katalog podpůrných opatření pro žáky s PAS

Žampachová, Zuzana a kol.

2015

Kniha

Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb část II.

Čadilová, Věra

2012

Kniha

KBT v praxi

Praško, Ján

2013

Kniha

Kdo si vezme na triko všechno moje riziko?

IMY

2010

DVD

Kineziologie

Véle, František

2006

Kniha

Knížka pro bratry a sestry

Autistik

2003

Kniha

Kompetence ve vzdělávání dospělých

Veteška, Jaroslav

2010

Kniha

Kresba jako nástroj poznání dítěte

Davido, Roseline

2008

Kniha

Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách

Švaříček, Roman

2014

Kniha

Latinská a řecká terminologie pro speciální pedagogy

Kysučan, Lubor

2000

Kniha

Lehká mentální retardace v pedagogicko-psychologickém kontextu

Muller, Oldřich

2002

Kniha

Lidský vztah jako součást profese

Kopřiva, Karel

2006

Kniha

Mami, je to člověk, nebo zvíře?

Clercq de, Hilde

2011

Kniha

Maminka ve vězení

Vondrášková, Markéta

2010

Kniha

Maminko, nezpívej

Makovcová, Jana

2009

Kniha

Máš na víc

Balík, Jan

2010

Kniha

Matejko

Martinková, Michaela

2006

Kniha

Mentální retardace

Švarcová, Iva

2006

Kniha

Metodická příručka

Pohoda

2008

Kniha

Metodika práce asistenta pedagoga s PAS

Žampachová, Zuzana

2012

Kniha

Metodika práce u dítěte a žáka s poruchami autistického spektra

Dohnalová, Ilona

Kniha

Metodika trénování sociálních dovedností

Šupa, Jiří

Kniha

Metodiky pro plánování sociálních služeb

Skřičková, Zuzana a kol.

2007

Kniha

Mezi námi pastelkami – grafomotorická cvičení a rozvoj kresby pro děti od 3-5 let

Bednářová, Jiřina

2015

Kniha

Mezinárodní Úmluva o právech lidí s postižením – ve snadném čtení

Latimier, Camille a kol.

2009

Kniha

Moc, pomoc a bezmoc v sociálních službách a ve zdravotnictví

Jůn, Hynek

2010

Kniha

Moje vítězství nad autismem

Morar, Tamara

2013

Kniha

Mozek autisty

Grandin, Temple

2014

Kniha

Muzikoterapie

Hlávková, Marie

2013

DVD

Na emoce s rozumem – příručka kognitivní terapie pro klienty

Greenberger, Dennis

2003

Kniha

Nácvik sebeobsluha a sociálních dovedností u dětí s autismem

Jacobs, Debra

2013

Kniha

Nápadník - sborník informací a rad pro život s postižením

Valová, Hana

2007

Kniha

Náročné mateřství

Vágnerová, Marie a kol.

2009

Kniha

Nedávejte do hrobu motýla živého

Votyová, Simona

2012

Kniha

Nové paradigma v kurikulu vzdělávání dospělých

Veteška, Jaroslav a kol.

2009

Kniha

O chlapci, který rozprává kreslením a myslí v obrazoch

Martinková, Michaela

2006

Kniha

O kolečko míň

Schovanec, Josef

2013

Kniha

Občasník pro rodiče dětí s autismem 2/2004

APLA – Jižní Morava

2004

Kniha

Obrázkový slovník sociálních situací

Straussová, Romana

2012

Kniha

Obrazový postup při základních činnostech sebeobsluhy

Straussová, Romana

2012

Kniha

O sexu – animovaný film

Dlouhá, B.

2007

DVD

Paradoxy výchovy

Palouš, Radim

2009

Kniha

Partnerský a sexuální život osob se zdravotním postižením

Drábek, Tomáš

2013

Kniha

Péče o dospělé klienty s autismem

Jelínková, Miroslava

2001

Kniha

Pedagogická diagnostika v primární škole

Spáčilová, Hana

2009

Kniha

Pedagogicko – psychologické hodnocení a výchovně vzdělávací strategie u žáků s autismem

Jelínková, Miroslava

2004

Kniha

Perspektivy výzkumu inkluzivního vzdělávání

Pančocha, Karel a kol.

2011

Kniha

Pestrostíni a netopýři

Brauns, Axel

2011

Kniha

Počty – pro nižší stupeň pomocné školy

Blažková, Božena

2000

Kniha

Pohybové aktivity na trampolíně

Zelená, Ivana

2013

DVD

Poruchy autistického spektra

Bazalová, Barbora

2011

Kniha

Poruchy autistického spektra

Thorová, Kateřina

2006

Kniha

Poruchy autistického spektra

Thorová, Kateřina

2008

Kniha

Poruchy osobnosti

Praško, Ján

2015

Kniha

Povím vám o Aspergerově syndromu

Welton, Jude

2014

Kniha

Poznejte demenci správně a včas

Bartoš, Aleš

2010

Kniha

Práce s rizikem v sociálních službách

Sobek, Jiří a kol.

2010

CD

Práce s tělem v psychologii

Nešpor, Karel

2010

Kniha

Práce s třídním kolektivem ve společném vzdělávání

Hanáková, Adéla

2015

Kniha

Práce s třídním kolektivem ve společném vzdělávání

Rutová, Nina

2015

Kniha

Pracovní listy pro děti se SVP

Pracovní listy pro děti se SVP

2015

Kniha

Problémové chování u lidí s mentální retardací a autismem

Emerson, Eric

2008

Kniha

Problémy komunikace dětí s autismem

Jelínková, Miroslava

1999

Kniha

Problémy s představivostí u dětí s autismem

Jelínková, Miroslava

2000

Kniha

Problémy v sociálních vztazích dětí s autismem

Jelínková, Miroslava

2000

Kniha

Programy pro rozvoj myšlení dětí s odchylkami vývoje

Lebeer, Jo

2006

Kniha

Průlom v autismu

Kaufman, Raun K.

2016

Kniha

Metodická příručka - průvodce asistenta

Pohoda

2008

Kniha

Průvodce rokem ředitele základní a mateřské školy

Polák, Pavel a kol.

2007

Kniha

Průvodce školní inkluzí

Tannenbergová, Monika

2016

Kniha

Přemůžeme autizmus?

Strunecká, Anna

2009

Kniha

Příběhy dětí s autismem a příbuznými poruchami vývoje

Schopler, Eric

1999

Kniha

Příručka psychoterapeutických technik pro práci s dětmi a rodinou

Caby, Andrea a Filip

2014

Kniha

Psychoedukační profil – revidované vydání

Schopler, Eric

2000

Kniha

Psychoedukační profil pro adolescenty a dospělé (AAPEP)

Mesibov, Gary a kol.

2006

Kniha

Psychologie rozvoje dovedností pro život

Mikoláš, Přemysl

2014

Kniha

Psychopedie

Valenta, Milan a kol.

2009

Kniha

Psychoterapie

Bouček, Jaroslav

2006

Kniha

Psychózy

Pěč, Ondřej

2009

Kniha

Rozvíjení sociálních dovedností lidí s poruchami autistického spektra

Patrick, Nancy J.

2011

Kniha

Rozvoj dovedností dospělých lidí s mentálním postižením

Solovská, Vendula a kol.

2013

Kniha

Rozvoj hry u dítěte s PAS s podporou videa

APLA Praha a Střední Čechy

2013

DVD

Rozvoj početních představ I.

Michalová, Zdena

2001

Kniha

Rozvoj početních představ II.

Michalová, Zdena

2002

Kniha

Rozvoj početních představ III.

Michalová, Zdena

2003

Kniha

Rozvoj sociálních dovedností

Bělohlávková, Lucie

Kniha

Rozvoj sociálních dovedností u dětí s autismem

Čadilová, Věra

2013

Kniha

Rukověť malého školáka

Šrámková, Martina

2005

Kniha

Sama bych se v nebi bála

Janáková, Ludmila

2012

Kniha

Sborník výukových materiálů, učebních pomůcek a studijních zdrojů ke vzdělávání dětí a žáků s PAS

Kubišová, Silvie

2012

Kniha

Sebeobsluha u dětí s poruchou autistického spektra

Straussová, Romana

2012

Kniha

Sebeovládání

Nešpor, Karel

2013

Kniha

Sebeúcta mého dítěte

Duclos, Germain

2010

Kniha

Sexualita mentálně postižených II.

Orfeus

2008

CD

Sexuální výchova na zvláštní škole

Beranová,

2001

Kniha

Skupinově – analytická psychoterapie

Behr,

2007

Kniha

Slovník abstraktních pojmů

Bilíková, Adéla

2003

Kniha

Sociálně – právní ochrana dětí

Novotná, Věra

2009

Kniha

Sociálně právní minimum pro osoby se zdravotním postižením 4/2009

Hutař, Jan

2009

Kniha

Sociálně právní minimum pro zdravotně postižené 10/2003

Hutař, Jan

2003

Kniha

Soubor opatření proti zneužívání a týrání občanů s autismem

Autistik

2001

Kniha

Specifické poruchy učení a chování – sborník

Kucharská, Anna

1995

Kniha

Strategie a metody výuky dětí s autismem a dalšími vývojovými poruchami

Schopler, Eric a kol.

1998

Kniha

Stručný přehled – Poradenství

Dryden, Windy

2008

Kniha

Stručný psychologický slovník

Hartl, Pavel

2004

Kniha

Struktura a strukturované úkoly pro děti s autismem

Hladká, Lenka

2008

Kniha

Strukturované učení

Čadilová, Věra

2008

Kniha

Svazek IV

Mesibov, Gary a kol.

2006

Kniha

Syndrom pomocníka

Schmidbauer, Wolfgang

2008

Kniha

Šikana dětí s poruchami autistického spektra

Dubin, Nick

2009

Kniha

Šikana ve škole, na ulici, doma

Bourcet, Stéphane

2006

Kniha

Škola jako místo setkávání 2015 – sborník příspěvků z konference

Krejčová, Lenka

2015

CD

Tajemství prvních devíti měsíců

Hüther, Gerald

2010

Kniha

Techniky Arteterapie

Campbellová, Jean

1998

Kniha

Terapie ve speciální pedagogice

Muller, Oldřich

2007

Kniha

Trampolining

Rittichová, Jana

2013

DVD

Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením

Jankovský, Jiří

2006

Kniha

Učím se I. – Myslet a tvořit (náměty pro výuku dětí s autismem)

Degrieck, Steven

2006

Kniha

Umění koučovat

Parma, Petr

2006

Kniha

Umím psát 1,2 – analyticko syntetická metoda

Lencová, Radana

2012

Kniha

Umím psát 1,2 – genetická metoda

Lencová, Radana

2012

Kniha

Umím psát na cestách – písanka Comenia Script 1,2

Lencová, Radana

2011

Kniha

Uplatnění asertivity v sociální komunikaci

Janiš, Kamil

2006

Kniha

Úvod do celostní muzikoterapie

Holzera, Lubomíra

Kniha

Vás mozek se dokáže změnit

Doidge, Norman

2012

Kniha

Věda zla

Baron – Cohen, Simon

2014

Kniha

Vstupte do našeho světa

AUTISTIK

2004

DVD

Výchova a vzdělávání osob s autismem

Jelínková, Miroslava

2010

Kniha

Výchova dětí s autismem

Richman, Shira

2008

Kniha

Výchova dítěte s Aspergerovým syndromem

Boyd, Brenda

2011

Kniha

Výměnný obrázkový komunikační systém – VOKS

Knapcová, Margita

2011

Kniha

Vytváření kruhu přátel – o vzájemné podpoře vrstevníků a inkluzi

Newton, Colin

2013

Kniha

Výukové strategie v praxi pilotních škol

Kurikulum S

2011

Kniha

Využijte svých schopností na 100%

Havas, Harald

2006

Kniha

Využívání metody Snoezelenu u osob s mentálním postižením

Janků, Kateřina

2010

Kniha

Vývojová psychologie II.

Vágnerová, Marie

2007

Kniha

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II.

Bartoňová, Miroslava

2008

Kniha

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III.

Bartoňová, Miroslava

2009

Kniha

Vzdělávání žáků se zdravotním postižením

Kurikulum S

2012

Kniha

Vztahy, intimita a sexualita lidí s mentálním handicapem nebo s autismem

Thorová, Kateřina

2012

Kniha

Za brány Aspergerova syndromu

Autistik

2006

Kniha

Základy andragogiky

Palán, Zdeněk

2008

Kniha

Základy imunologie

Hořejší, Václav

2009

Kniha

Základy psychoterapie

 Kratochvíl, Stanislav

2012

Kniha

Zmizík bez zmizíku jako hrad bez hradu

RYTMUS

2007

DVD

Zdravotně postižení, programy pro 21. století

Jesenský, Ján a kol.

2003

Kniha

Zpěvník s využitím obrázků VOKS

Jarolímová, Marcela

Kniha

Žáci s poruchou autistického spektra v běžné škole

Vosmík, Miroslav

2010

Kniha

Život s Aspergerovým syndromem

Preißmann, Christine

2010

Kniha

Život za sklem

Lawson, Wendy

2008

Kniha