Autismus - diagnostika

Co jsou a čím se vyznačují poruchy autistického spektra (PAS)?

Skupina poruch charakterizována kvalitativním zhoršením vzájemných společenských interakcí a způsobů komunikace a omezených, stereotypně se opakující zájmů a aktivit.

V České republice je stále v platnosti MKN 10, která hovoří o pervazivních vývojových poruchách: Dětský autismus, Atypický autismus, Rettův syndrom, Jiná dezintegrační porucha, Aspergerův syndrom, Pervazivní vývojová porucha nespecifikovaná aj.

Základní diagnostická triáda PAS

-  deficit v oblasti sociální interakce a sociálního chování

-  deficit v oblasti verbální a neverbální komunikace

-  deficit v oblasti představivosti a hry, omezené stereotypní vzorce chování, zájmů nebo aktivit.

Diagnostika PAS

Rodiče sami nejčastěji zaznamenají, že něco není ve vývoji dítěte v pořádku. Jedná se zejména o specifické projevy chování, jako například neschopnost navazovat oční kontakt, dítě také nereaguje na oslovení svým jménem nebo si hraje s hračkami či jinými předměty neobvyklým, stereotypním způsobem.

Doporučujeme rodičům, aby se se svým podezřením obrátili na odborníka, který jim buďto vyvrátí nebo potvrdí jejich domněnku o autismu.

Samotnou diagnózu PAS určuje multidisciplinární tým odborníků složený z oblastí dětské psychiatrie, neurologie, klinické psychologie, popřípadě speciální pedagogiky.Včasné určení diagnózy a následná komplexní intervence u dětí a dospívajících s PAS může vést k významnému zlepšení mentálních schopností, adaptivního chování i ke zmírnění symptomatiky autismu.