Co je autismus

Autismus u dětí se projevuje před jejich třetím rokem věku. Co je to autismus a jak ho poznat?

Autismus je vrozená mentální porucha dítěte (mozkové funkce). Příznaky autismu se u každého jedince liší v závislosti na typu postižení. Mezi obecné příznaky autismu patří stále se opakující vzorce chování, sociální odloučení a špatné verbální dovednosti.